Πληροφορίες

Δρ. Αλεξανδρος Μουρουγλάκης
Τσιμισκή 42, Θεσσαλονικη
ΤΚ 54623

Στοιχεία Επικοινωνίας

Η Γαλλία (θα συνεχίσει να) αποζημιώνει τους αγρότες με τη νόσο του Πάρκινσον λόγω χρήσης γλυφοσάτης

Η Γαλλία παρέχει αποζημίωση σε αγρότες που έχουν διαγνωστεί με νόσο του Πάρκινσον τα τελευταία τρία χρόνια ως αποτέλεσμα πολυάριθμων επιστημονικών μελετών που συνδέουν αυτή την ασθένεια με τη χρήση του Glyphosate/γλυφοσάτη. Το glyphosate χρησιμοποιείται ευρέως ως ζιζανιοκτόνο στη γεωργία. Επιπλέον, έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις αυτής της χημικής ουσίας στη φύση και στο περιβάλλον.

Σε πρόσφατη ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μοιράστηκε ότι ενέκρινε τη συνέχιση της χρήσης του glyphosate, μιας αμφιλεγόμενης χημικής ουσίας, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα δέκα χρόνια. Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού τα κράτη μέλη απέτυχαν να καταλήξουν σε συναίνεση για το θέμα. Αν και η Γαλλία δεν έχει υποστηρίξει την πλήρη απαγόρευση αυτού του φυτοφαρμάκου, πιστεύει ακράδαντα στην ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της νόσου του Πάρκινσον και της γλυφοσάτης.

Κατά συνέπεια, η γαλλική κυβέρνηση παρέχει αποζημίωση σε αγρότες που έχουν διαγνωστεί με νόσο του Πάρκινσον και μπορούν να αποδείξουν την έκθεσή τους στη γλυφοσάτη. Το Παρίσι δεν καταψήφισε την πρόταση της Επιτροπής, καθώς έχει διατηρήσει τη θέση ότι η απαγόρευση δεν πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς βιώσιμη εναλλακτική λύση.

Περιορισμός της χρήσης ζιζανιοκτόνων;

Γάλλοι βουλευτές είχαν υποβάλει πολλά αιτήματα στις Βρυξέλλες, ζητώντας μέτρα που θα περιόριζαν τη χρήση του glyphosate. Ωστόσο, τα αιτήματα αυτά δεν έγιναν αποδεκτά. Τα τελευταία χρόνια, η Γαλλία έχει ήδη επιβάλει περιορισμούς στη χρήση του glyphosate εντός των συνόρων της, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της χρήσης του από άτομα και κοινότητες, καθώς και ρύθμιση των δόσεων που εφαρμόζουν οι αγρότες. Εάν ένας αγρότης αναπτύξει ασθένεια μετά από έκθεση στη γλυφοσάτη, δικαιούται ισόβια αποζημίωση.

Οι αγρότες είναι πιο επιρρεπείς στη νόσο του Πάρκινσον σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, και ορισμένοι δικαστές έχουν αναγνωρίσει αυτή τη σύνδεση. Κατά συνέπεια, η νόσος του Πάρκινσον έχει αναγνωριστεί επίσημα ως πάθηση που προκαλείται από την έκθεση σε γεωργικά δηλητήρια.

Share: